Mã SP: CUT80GT
13.350.000₫
14.500.000₫
Mã SP: CUT100GT
16.324.000₫
17.240.000₫
Mã SP: CUT 100IJ
18.000.000₫
19.900.000₫
Mã SP: VCUT-60JPLUS
8.849.000₫
9.540.000₫
Mã SP: CUT40
Liên hệ
Mã SP: HK100IGBT , HK100IGBTPLASMA-380V
19.701.000₫
21.671.100₫
Mã SP: HK70A-220V , HK70PLASMA-220V
13.365.000₫
14.701.500₫
Mã SP: HK70A-380V , HK70APLASMA-380V
13.365.000₫
14.701.500₫
Mã SP: HK40
5.940.000₫
6.534.000₫
Mã SP: VCUT 80A PLUS
11.590.000₫
12.590.000₫